Kilka ważnych informacji. Prosimy o zapoznanie się.

Informujemy, że nie ma już wolnych miejsc w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Wałbrzyskiej 58.

W Domu Wycieczkowym przy ul. Śląskiej 37 pozostały tylko pokoje 3-osobowe.

W związku z tym, iż większość dotychczasowych zgłoszeń nie zawierała wymaganego skanu legitymacji potwierdzających uprawnienia,
organizatorzy zdecydowali o tym, aby nie przysyłać ich drogą mailową, ale posiadać ważne dokumenty do okazania w momencie rejestracji w Biurze Zlotu.