Przedstawiamy Państwu regulaminy konkursowe 57. Zlotu. Zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowanych przez nas zabawach.
Dla uczestników czekają nagrody niespodzianki.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka konkursów. Poniżej prezentujemy ich regulaminy jednocześnie zapraszając do wzięcia udziału. Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki.

I. GRA MIEJSKA „ROWEREM PO ŚWIDNICY” – 12 czerwca 2017 r.

Celem Gry jest poznanie ciekawych miejsc, zabytków i postaci związanych z historią Świdnicy.

 1. W Grze mogą rywalizować uczestnicy Zlotu, zgrupowani w zespołach (maksymalnie 5-osobowych).
 2. Zgłoszenie udziału odbywa się grupowo (np. koło/klub) lub indywidualnie (osoby zgłaszające się zostaną pogrupowane w zespoły) poprzez wypełnienie karty uczestnika – do 12 czerwca, do godz. 9.00 w Biurze Zlotu.
 3. Uczestnicy mają za zadanie:
  1) poruszając się na rowerach, odnaleźć wskazane Punkty Kontrolne i wykonać zdjęcie zespołu na ich tle;

  2) rozwiązać zadania przypisane poszczególnym Punktom Kontrolnym.
 4. Każdy zespół otrzyma na starcie:
  1) mapę centrum Świdnicy z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi;

  2) kartę zespołu, na której należy wpisywać rozwiązania poszczególnych zadań;
  3) ponumerowane koperty z informacjami i zadaniami, do otwarcia na poszczególnych Punktach Kontrolnych.
 5. Na Punktach Kontrolnych należy wykonać zdjęcie i okazać je na mecie (w telefonie/aparacie fotograficznym).
 6. Punktacja zadań na trasie Gry:
  1) za wykonanie zdjęcia na Punkcie Kontrolnym: 2 pkt;

  2) za poprawne rozwiązanie zadań na: PK1: 1 pkt, PK2: 1 pkt, PK3: 1 pkt, PK4: 1 pkt, PK5: 2 pkt, PK6: 5 pkt, PK7: 1 pkt;
 7. Rozwiązania zadań należy wpisywać na kartę zespołu, którą oddaje się na mecie.
 8. Wygrywa zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby zdobytych punktów, o kolejności miejsc zadecyduje czas przejazdu trasy (czas wyjazdu i powrotu zostaną odnotowana na Karcie Zespołu).
 9. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są Karta Zespołu oraz opis Punktów Kontrolnych i zadań.
 10.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca odbędzie się 16 czerwca podczas ceremonii zakończenia zlotu.

II. KONKURS BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – 13 czerwca 2017 r.

 1. Uczestnictwo: indywidualne.
 2. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 30 uczestników. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń w Biurze Zlotu do 12 czerwca (poniedziałek), do godz. 18.00.
 3. Konkurs ma charakter pisemny.
 4. Nagrodzonych zostanie pięć osób, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca podczas ceremonii zakończenia Zlotu.

III. KONKURS  KRAJOZNAWCZY O ŚWIDNICY I DOLNYM ŚLĄSKU – 14 czerwca 2017 r.

Uczestnictwo: indywidualne.

 1. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 30 uczestników. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń w Biurze Zlotu do 13 czerwca (wtorek), do godz. 18.00.
 2. Konkurs ma charakter pisemny (test składający się z 40 pytań zamkniętych i otwartych).
 3. Nagrodzonych zostanie pięć osób, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca podczas ceremonii zakończenia Zlotu.

IV. KONKURS FOTOGRAFICZNY

 1. Kategorie konkursowe:
  1) Świdnica i okolice – wyjątkowe miejsca, niesamowite widoki  zaobserwowane na trasach;

  2) 57. Zlot na wesoło – zabawne i niezwykłe sytuacje w trakcie zlotu.
 2. Uczestnictwo: indywidualne.
 3. Zasady konkursu:
  1) przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami;
  2) zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice;
  3)  jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, autor zdjęcia może je zgłosić do konkursu tylko za zgodą osoby (osób) na zdjęciu;
  4) w przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie, odpowiedzialność ponosi autor zdjęć;
  5) wszyscy autorzy zdjęć konkursowych wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora.
 4. Warunki przekazywania i publikacji zdjęć:
  1) uczestniczący w konkursie może przedstawić po 1 zdjęciu w każdej z ww. kategorii w wersji elektronicznej w formacie JPG do 10 MB;
  2) zdjęcia należy opisać:
      a) kategoria konkursu: S (Świdnica i okolice) lub W (na wesoło),
  b) tytuł zdjęcia,
  c) imię i nazwisko uczestnika konkursu, numer zlotowy, nazwa koła/klubu oraz miejscowość;
  3) zdjęcia konkursowe należy przesłać najpóźniej do 15 czerwca (czwartek), do godziny 20:00 na adres mailowy: foto57zlotswidnica@o2.pl;

  4) zdjęcia będą publikowane na profilu facebookowym Zlotu;
  5) polubienia zdjęć na facebooku do 16 czerwca (piątek) do 8.00.
 5. Jury nagrodzi po pięć zdjęć w każdej z kategorii oraz jedno zdjęcie z największą ilością polubień na fb.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca podczas ceremonii zakończenia Zlotu.

V.KONKURS NA HASŁO ZLOTOWE O ŚWIDNICY

 1. Kategorie konkursowe:
  1) hasło złotowe indywidualnego uczestnika zlotu;
  2) hasło zlotowe zbiorowe koła/klubu.
 2. Uczestnictwo indywidualne lub grupowe (koła/kluby).
 3. Warunki przekazywania propozycji konkursowych:
  1) uczestnik indywidualny lub koło/klub mogą przedstawić po 1 haśle zlotowym w wersji pisemnej z podaniem następujących danych:
  a) treść hasła,
  b) kategoria hasła: I – indywidualna, Z – zbiorowa,
  c) imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz jego numer zlotowy (dotyczy kategorii I),
  d) nazwa koła/klubu, miejscowość oraz imię i nazwisko oraz numer zlotowy reprezentanta klubu/koła (dotyczy kategorii Z);
  2) propozycje haseł należy złożyć w Biurze Zlotu do specjalnie przygotowanej skrzynki najpóźniej do 15 czerwca (czwartek), do godz. 18.00.  
 4. Złożone propozycje oceni jury, które nagrodzi po trzy hasła w każdej z kategorii.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca podczas ceremonii zakończenia Zlotu.