Adres do korespondencji:

57. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej
Oddział PTTK Świdnica
ul. Długa 33
58-100 Świdnica
e-mail: 57zlotswidnica@gmail.com

Tadeusz Niedzielski /Komandor Zlotu/
kom.: +48 731 721 947

Biuro Zlotu
kom.: +48 731 721 943

Wpłaty należy dokonać na  rachunek: BGŻ BNP PARIBAS 10160014621025456550000001
z adnotacją w tytule płatności: „57. Zlot PTKol.”