Miło nam zaprezentować przebieg tegorocznych tras zlotowych. Ze względu na bogata ofertę krajoznawczo-turystyczną Świdnicy i jej okolic przygotowaliśmy siedem tras, które podzieliliśmy tematycznie. Wszystkie przebiegają po atrakcyjnych widokowo terenach.
Trasy podzielono na dwie kategorie: krótszą i oznaczono ją literą „A” oraz dłuższą o symbolu „B”.
Dla lepszej identyfikacji nadano im również oznaczenia graficzne.

Podział tras ze względu na motyw przewodni:

1. Trasa „Spacerowa”,
2. Trasa „Ślężańska”,
3. Trasa „Techniki”,
4. Trasa „Zamki i Pałace”,
5. Trasa „Widokowa”,
6. Trasa „Militarna”,
7. Trasa „Śladami Krzyży Pokutnych”.

Na indywidualnych opisach tras będzie można zapoznać się z ich ogólnym przebiegiem na mapie, sprawdzić informacje techniczne oraz zaplanować zwiedzanie obiektów krajoznawczych.

Motywy graficzne poszczególnych tras:

 

Zbiorcze zestawienie tras